نشست صمیمانه با اصحاب رسانه

نشست صمیمانه مهندس عربی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرمسار با اصحاب رسانه بمناسبت روز خبرنگار نشست صمیمانه با اصحاب رسانه