جدید ترین اخبار

پربازدید ها

واحد درآمد شهرداری گرمسار

رضا میرزائی

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 230

رضا میرزائی

خانم فلاح

سمت: کارشناس درآمد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 226

خانم فلاح

علی اشتری

سمت: کارشناس درآمد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 221

علی اشتری

شرح وظایف مسئول درآمد

- برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل امور مربوط در آمدهای عمومی و نوسازی
- نظارت و رسیدگی بر وصول عوارض که از طریق سایر موسسات وصول شده و به حساب شهرداری واریز می گردد و همچنین عوارض دریافتی از شهروندان
- بررسی، مطالعه و شناسایی منابع جدید درآمدزا و پیشنهادات لازم به شهردار
- پیگیری و اتخاذ  تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری و وصول بدهی مؤدیان از طریق واحد مرتبط
- مطالعه و تحقیق در خصوص روشهای کارآمد و مطلوب به منظور وصول به موقع عوارض
- بررسی، مطالعه و انعکاس موانع اجرایی عدم وصول بموقع عوارض و ارائه راه حل ممکن
- نظارت و پیگیری مستمر در امر وصول درآمدهای عمومی و نوسازی در چارچوب مقررات ذیربط
- نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک، اماکن عمومی، اصناف و…
- انجام امور مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ و شرکت فعال در سایر کمیسیونها که شهردار تعیین میکند جهت ادای وظیفه قانونی و انسانی
- بررسی و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان در چارچوب ضوابط ذیربط
- تهیه و تنظی لیستی از انوع درآمد بر حسب ماه
- تهیه و ارائه گزارش از مشکلات موجود و فعالیت های انجام شده به صورت ماهانه
- تهیه و تنظیم پاسخ به کلیه مکاتبات ارجاعی و پیگیری تا حصول نتیجه
- انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف عمومی محول می گردد

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .