جدید ترین اخبار

پربازدید ها

واحد حمل و نقل همگانی شهرداری گرمسار

غلامرضا عرب عامری

سمت: مسئول سازمان حمل و نقل

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 0233-4234646

غلامرضا عرب عامری

شرح وظایف مسئول حمل و نقل همگانی

- سازمان حمل و نقل همگانی
- اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت، جمعیت و وضعیت ترافیک شهر و آئین نامه های اجرایی در دستورالعمل مربوط به آن.
- بکار گیری و استفاده از امکانات قانونی بمنظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی سرویس دهی تاکسیرانی.
- توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب.
- بالا بردن سطح دانش و کارآیی رانندگان و دارندگان تاکسی در زمینه های مرتبط.
- بکار گیری امکانات در جهت تامین درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض قانونی و تهیه تعرفه خدمات و راه اندازی سیستم جدید تاکسیرانی.
- اتخاذ روش های مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگانها در جهت تامین و تجهیز آنها.
- بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه حمل و نقل مسافرین درون شهری و پیشنهاد به شورا جهت تصویب
- تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی شهر بر اساس مطالعات انجام شده با همکاری واحد های ذیربط
- نظارت بر سرویس دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداری به صورت حقیقی و حقوقی متقبل ارائه سرویس در مسیرهای عمومی مشخص گردیده اند
- صدور و لغو یا تمدید پرونده اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافرین درون شهری با تاکسی
- تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی
- بررسی و مطالعه در خصوص چگونگی ایجاد شبکه اتوبوسرانی و مینیبوسرانی در سطح شهر
- برنامه ریزی مناسب با توجه به توسعه شهر در زمینه تامین نیازهای آتی حمل و نقل
- تشکیل کمیته انضباطی و رسیدگی به شکایات شهروندان و جریمه تاکسیرانان متخلف در سطح شهر
- اقدام در خصوص واگذاری تاکسی به افراد واجد شرایط و تعویض تاکسی های فرسوده
- مطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی ساماندهی تاکسرانی جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان
- ارائه گزارش کار ماهانه از مشکلات و فعالیت های انجام شده به شهردار

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .