نصب المانها و تابلوهای راهنمایی و آماده سازی پیست دوچرخه سواری نشاط

کد خبر: #124382
تولید توسط مدیریت سایت در تاریخ 2017 09 03 14:48:37

نصب المانها و تابلوهای راهنمایی و آماده سازی پیست دوچرخه سواری نشاط به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار نصب المانها و تابلوهای راهنمایی و آماده سازی پیست دوچرخه سواری نشاط به پایان رسید

تصاویر

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .