نصب ایستگاه تاکسی در مسکن مهر و خیابان شهید چمران

کد خبر: #124354
تولید توسط مدیریت سایت در تاریخ 2017 08 18 15:59:37

نصب ایستگاه تاکسی در مسکن مهر و خیابان شهید چمران به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار نصب ایستگاه تاکسی در مسکن مهر و خیابان شهید چمران به پایان رسید

تصاویر

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .