جدید ترین اخبار

پربازدید ها

واحد شهرسازی و ساختمان شهرداری گرمسار

کریم جباریان

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 221

کریم جباریان

هادی قاسمی

سمت: کارشناس شهر سازی

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 225

هادی قاسمی

خانم تلیار

سمت: کارشناس شهر سازی

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 210

خانم تلیار

آقای رنجبر

سمت: مامور بازدید

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 231

آقای رنجبر

فریدون امیرجان

سمت: کارشناس شهرسازی

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 232

فریدون امیرجان

مهرداد ناظریه

سمت: دبیر کمیسیون ماده صد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 220

مهرداد ناظریه

شرح وظایف مسئول شهرسازی و ساختمان

-
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .