جدید ترین اخبار

پربازدید ها

اخبار شهرداری گرمسار

جدولگذاری بلوار عمار

ارسال توسط مدیریت سایت در Oct 29, 2017

عملیات عمرانی جدولگذاری بلوار عمار به پایان رسید

اطلاعیه تخریب ملک و جمع اوری بنا

ارسال توسط مدیریت سایت در Oct 24, 2017

با توجه به تفویض اختیار قانونی مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در نظر دارد نسبت به تخریب ملک بنای فرسوده خطر آفرین ذیل اقدام نماید.

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .