جدید ترین اخبار

پربازدید ها

آگهي مزايده فروش ٥ قطعه زمين با كاربري مسكوني و ١ واحد اپارتمان ( نوبت دوم)

کد خبر: #124775
تولید توسط مدیریت سایت در تاریخ 2018 04 23 03:16:15

شهرداري گرمسار در نظر دارد بر اساس موافقت نامه شماره ٨٢ مورخه ٩٦/٢/١٠ شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش ٥ قطعه زمين با كاربري مسكوني و ١ واحد اپارتمان را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند

شهرداري گرمسار در نظر دارد بر اساس موافقت نامه شماره ٨٢ مورخه ٩٦/٢/١٠ شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش ٥ قطعه زمين با كاربري مسكوني و ١ واحد اپارتمان را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند. لذا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مايل به شركت در مزايده ميباشند دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت سند مزايده و تحويل پيشنهاد حداكثر تا ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم به دبيرخانه شهرداري گرمسار مراجعه نمايند ضمنا شركت كنندگان در مزايده بايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و شهرداري ها نباشند

تصاویر

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .