بازدید مهندس عربی شهردار گرمسار از بافت قدیم بازارچه گرمسار

کد خبر: #124377
تولید توسط مدیریت سایت در تاریخ 2017 08 29 21:18:11

بازدید مهندس عربی شهردار گرمسار از بافت قدیم بازارچه گرمسار و اتخاذ تصمیماتی جهت احیا و بازسازی بازار سرپوشیده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار مهندس عربی شهردار گرمسار از بافت قدیم بازارچه گرمسار بازدید کردند و در این راستا تصمیماتی جهت احیا و بازسازی بازار سرپوشیده اتخاذ نمودند

تصاویر

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .