جدید ترین اخبار

پربازدید ها

نوبت دوم مناقصه بهسازی آسفالت دور میدان معلم و میدان انقلاب

کد خبر: #123993
تولید توسط مدیریت سایت در تاریخ 2017 01 28 08:26:51

نوبت دوم مناقصه عملیات عمرانی بهسازی آسفالت دور میدان معلم و میدان انقلاب

شهرداری گرمسار در نظر دارد انجام عملیات بهسازی آسفالت دور میدان معلم و میدان انقلاب را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت سند مناقصه و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداریها نباشند.

تصاویر

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .