جدید ترین اخبار

پربازدید ها

نوبت دوم مناقصه احداث سوله انبار

کد خبر: #123943
تولید توسط مدیریت سایت در تاریخ 2017 01 11 10:28:46

شهرداری گرمسار در نظر دارد انجام عملیات ساخت و ساز احداث سوله انبار واقع در روستای لجران جاده غیاث آباد را از طریق مناقصه واگذار نماید.

شهرداری گرمسار در نظر دارد انجام عملیات ساخت و ساز احداث سوله انبار واقع در روستای لجران جاده غیاث آباد را از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید، جهت دریافت سند مناقصه و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند.

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .