اخبار شهرداری گرمسار

اگهی تجدید مناقصه طراحی شبکه ابرسانی فضای سبز(نوبت دوم)

ارسال توسط مدیریت سایت در Jan 17, 2018

شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به مطالعات جامع طراحی شبکه ابرسانی فضای سبز توسط اب خام برابر طرح خدمات و دستورالعمل نحوه انجام مطالعات و تصویب طرح های شبکه ابرسانی فضای سبز شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را از طریق تجدید مناقصه واگذار نماید.

مرمت بازار قدیم

ارسال توسط مدیریت سایت در Jan 17, 2018

مرمت بازار قدیم ؛ هویت بازار قدیم گرمسار بازگردانده میشود

درختکاری بلوار ابریشم

ارسال توسط مدیریت سایت در Jan 17, 2018

درختکاری بلوار ابریشم و کوددهی درختان سطح شهر به پایان رسید

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .