اخبار شهرداری گرمسار

نصب تابلوهای راهنما

ارسال توسط مدیریت سایت در Jul 15, 2017

نصب تابلوهای راهنما(هدایت مسیر) در میدان انقلاب

گرمخانه شهرداری گرمسار

ارسال توسط مدیریت سایت در Jul 15, 2017

گرمخانه شهرداری گرمسار با همکاری اموزش و پروش اماده و تحویل دستگاه های ذیربط جهت استفاده تحویل گردید

حفظ درختان خیابان شیلات

ارسال توسط مدیریت سایت در Jul 9, 2017

حفظ درختان خیابان شیلات که با عنایت به توسعه و تعریض نگهداری میشوند

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .