جدید ترین اخبار

پربازدید ها

واحد فضای سبز شهرداری گرمسار

سعید صفری

سمت: معاون شهردار - مسئول واحد فضای سبز

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 223

سعید صفری

خانم گلینی

سمت: کارشناس فضای سبز

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 219

خانم گلینی

اکبر عاشوری

سمت: کارشناس فضای سبز

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 222

اکبر عاشوری

شرح وظایف مسئول فضای سبز

-
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .