جدید ترین اخبار

پربازدید ها

واحد واحد مالی شهرداری گرمسار

غلامرضا عرب عامری

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 0233-4234646

غلامرضا عرب عامری

آقای گیلوری

سمت: کارشناس مالی

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 207

آقای گیلوری

خانم احمدی

سمت: کارشناس مالی

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 202

خانم احمدی

خانم کریمی

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 204

خانم کریمی

شرح وظایف مسئول واحد مالی


- نظارت بر امر کار پردازی، حسابداری )‌تامین اعتبار، دریافت و پرداخت، اعتبارات و تعهدات، تنظیم حسابها، رسیدگی اسناد و هزینه ها و…) اموال و انبار جهت حسن اجرای کار.
- نظارت بر تهیه و تامین تجهیزات و ملزومات اداری در چهارچوب ضوابط ذیربط.
- پیگیری و نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده و معاملات و رعایت آئین نامه های مالی.
- نظارت و اقدام جهت نگهداری حسابهای هزینه و ممیزی اسناد و رسیدگی به مدارک مالی و انطباق با مقررات مربوطه انجام
- تعهدات مالی و در مورد اعتبارات مصوب طبق مقررات مالی شهرداری
- نظارت بر ثبت و نگهداری حساب سپرده های قانونی، ضمانت نامه ها، قرارداد ها و تعهداتی که متضمن موارد مالی هستند.
- نظارت بر انجام روشهای ممیزی اسناد و رسیدگی به مدارک مالی و انطباق با مقررات مربوه.
- نظارت بر حف و نگهداری اموال و کنترل فرمهای مختلف و دفاتر اموال
- پیگیری و نظارت و اقدام جهت تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنال و مستمری بگیران و اسناد هزینه طبق مقررات در اسرع وقت
- برنامه ریزی در جهت تقسیم کار بین پرسنل و ساماندهی وضعیت موجود در کوتاهترین زمان ممکن
- تهیه و تنظیم لیستی از کلیه حسابهای جاری شهرداری و ثبت آخرین موجودی به روز جهت دسترسی سریعتر به اطلاعات مورد نیاز
- نظارت بر ثبت و نگهداری کلیه دفاتر اعم از روزنامه، معین، کل و دفاتر بانکها و … جهت ثبت اطلاعات به روز در اولین فرصت جهت برنامه ریزی بهتر برای آینده
- تهیه و تنظیم لیست هر یک از کسورات قاقنونی اسناد و پیگیری لازم جهت واریز مبالغ به حسابهای مربوط در پایان هر ماه
- جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی جهت شناسایی مسایل و مشکلات موجود به منظور برنامه ریزی بهتر برای آینده
- بررسی صورت حساب آمارهای مالی و تنظیم تراز عملیات تائید صحت آنها
- دقت نظر و توجه بیشتر به پرداختهای پیمانکاران و برنامه ریزی جهت پرداخت کافی و بموقع به کلیه طلبکاران و بویژه کارکنان شهرداری.
- تهیه و تنظیم پاسخ به کلیه مکاتبات ارجاعی و پیگیری تا حصول نتیجه
- تهیه و ارائه گزارش از مشکلات موجود و فعالیت های انجام شده بصورت ماهانه
- انجام سایر اموری که در چهارچوب امور محول می گردد

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .