جدید ترین اخبار

پربازدید ها

واحد واحد عمران شهرداری گرمسار

کریم جباریان

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 221

کریم جباریان

حمید کیفری

سمت: کارشناس عمران

مدرک تحصیلی: -

داخلی شماره 221

حمید کیفری

شرح وظایف مسئول واحد عمران

- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک انها.
- بررسی کلیه پیشنهادات تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفضیلی.
- تشکیل کمیسیون های ایمنی و فنی مرکب از کارشناسان شهرسازی عمرانی خدمات ایمنی ااتش نشانی، تاسیسات.
- راهنمایی و هماهنگی مسایل شهرسازی و ضوابط ساختمان.
- پیشنهاد ضوابط جدید یا اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری و ساختمانی موجود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
- رسیدگی به امور مربوط به مهندسین و نقشه کشی.
- انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی.
- اقدام به صدور اجازه تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفضیلی.
- تهیه و تدوین ایین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی.
- نظارت بر تهیه مشخصات فنی و اسفالت و ابروهای طرفین معابر و کانالها و محاسبه فنی مربوط به اجرای مسیلها و مستحدثات.
- نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده رو سازی.
- بررسی وضع موجود خیابانها از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی رد برنامه عمران.
- نظارت بر اسفالت اساسی خیابانهای بیش از 8 متر و تعمیر و مرمت و روکش اسفالت کلیه معابر و رعایت برنامه های مصوب.
- شرکت در کمیته برنامه ریزی و تهیه برنامه های اجرائی طرحهای پیش بینی شده.
- نظارت و کنترل صورت وضعیت ها و ارسال انها به اداره کارپردازی و یا کمیسیون معاملات جهت اقدامات بعدی.
- نظارت بر نحوه کار و استفاده از کلیه ماشین الات راهسازی و ساختمانی و ماشینهای تندرو و سنگین واحد عمرانی.
- شرکت در کمیسیون ها و عقد قراردادها و بررسی و مطالعه پیشنهادات پیمانکاران وتایید صلاحیت وتعیین ظرفیت اجرای کار به پیمانکاران محلی.
- نظارت بر امور حفاری که توسط سایر ادارات و ارگانها انجام میگیرد و تعیین میزان خسارت وارده به شهرداری.

کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری گرمسار می باشد .