حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر در جشن عید قربان

جشن عید سعید قربان با حضور مهندس عربی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرمسار و عموم شهروندان حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر در جشن عید قربان