اخبار پلاس

آرشیو خبرها
 • اسلایدر بالا

  تجدید مزایده(نوبت دوم)

    شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به اجاره ی یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰ منر مرکب در پارک جنگلی جهت راه اندازی عطاری سنتی را از طریق تجدید مزایده ی عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده  با بهره گیری از سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره تجدید مزایده الکترونیکی ۵۰۰۱۰۵۳۶۰۰۰۰۰۰۳ اقدام نماید. زمان انتشار در سایت ۱۴۰۱/۰۲/۸ ساعت۹:۰۰ صبح،مهلت دریافت ایناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت،۱۴۰۱/۰۲/۲۴،ساعت ۱۴:۰۰،زمان بازگشایی۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰صبح و زمان اعلام به برنده ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ،ساعت ۱۲:۰۰می باشد.ضمنا شرکت کنندگان در مزایده باید مشمول قانون منع...
 • اخبار

  روز ملی شهدا

  مراسم‌ ملی روز شهدا با حضور جمعی از مسئولین، خانواده های معظم‌شهدا و جمع کثیری از شهروندان گرمسار در مسجد جامع گرمسار برگزار گردید.

     

ارتباط مستقیم با سامانه گزارش مردمی

023-31932137

اخبارتصویری

آرشیو تصاویر

گالری فیلم

آرشیو فیلم ها

  گزارش ها

  اسلایدر بالا

  تجدید مزایده(نوبت دوم)

    شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به اجاره ی یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰ منر مرکب در پارک جنگلی جهت راه اندازی عطاری سنتی را از طریق تجدید مزایده ی عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده  با بهره گیری از سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره تجدید مزایده الکترونیکی ۵۰۰۱۰۵۳۶۰۰۰۰۰۰۳ اقدام نماید. زمان انتشار در سایت ۱۴۰۱/۰۲/۸ ساعت۹:۰۰ صبح،مهلت دریافت ایناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت،۱۴۰۱/۰۲/۲۴،ساعت ۱۴:۰۰،زمان بازگشایی۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰صبح و زمان اعلام به برنده ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ،ساعت ۱۲:۰۰می باشد.ضمنا شرکت کنندگان در مزایده باید مشمول قانون منع...
  شهرداری گرمسار